Νέα Ημερίδα «Πράσινος» τουρισμός & πανδημία COVID-19