Νέο πλαίσιο της ΡΑΕ με όριο στην προσαύξηση ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια λιανικής ρεύματος

Σε νέες προτάσεις πέρασε η ΡΑΕ μέσω δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με την ενδυνάμωση των καταναλωτών, που αφορά την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής αρχών διαφάνειας, της κατανόησης και της συγκρισιμότητας προσφορών και τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της ευχερούς επαληθευσιμότητας. Κινητήριος αυτής της απόφασης εκ μέρους της ΡΑΕ, αποτέλεσε αφενός η...