Νέα πρόταση της ΡΑΕ για ενιαία τιμολόγηση από όλους τους προμηθευτές. Πως θα λειτουργεί το ενιαίο πρότυπο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Νέα πρόταση της ΡΑΕ για την θέσπιση εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης σχετικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πρόκειται να υποβληθεί σε όλους τους προμηθευτές. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε από την ΡΑΕ βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/944, ενώ για την υλοποίηση σχετικού υποδείγματος-προτύπου εντύπων θα συνεργαστεί με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους του...