Αυστηρές αλλαγές στην επισήμανση των λαμπτήρων από 1 Σεπτεμβρίου. Ποιες χρήσιμες πληροφορίες θα βρίσκει ο καταναλωτής στην ενεργειακή ετικέτα.

Αλλαγές με αυστηρές προδιαγραφές στην ενεργειακή σήμανση των λαμπτήρων έρχεται από 1η Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, λαμπτήρες που ανήκουν σε Α ενεργειακή κλάση υποβιβάζονται σε ενεργειακή κλάση C, με σκοπό την ενθάρρυνση των κατασκευαστών, να παράξουν αποδοτικότερους αλλά ταυτόχρονα και οικονομικότερους λαμπτήρες. Βάσει των νέων προδιαγραφών, θα καταργηθούν οι ενεργειακές κλάσεις A+...